Väärtused

·       Laste individuaalsetest vajadustest lähtumine;

·       Laste ja pere kaasamine tegevuste planeerimisel, elluviimisel ja hindamisel;

·       Traditsiooniliste kristlike põhimõtete järgimine;

·       Partnerite kaasamine tegevuse tulemuslikkuse suurendamiseks;

·       Kvaliteetse, tulemusliku ja jätkusuutliku teenuse pakkumine;

·       Abi vajavate laste ja perede väärikuse austamine.