Töötajad

Tegevjuht Veronika Fjodorova - juhib lastekeskuse tööd ja maja korrashoidu,  suhtleb koostööpartneritega, korraldab lastekeskuse üritusi, tutvustab lastekeskust külalistele ning hoolitseb rahaasjade ja vajalike dokumentide eest   

Sotsiaalpedagoog Tiina Peterson - kuulab lapsi, aitab lastel õppida ja annab nõu, korraldab lastekeskuse üritusi ja koostab dokumente, suhtleb lapsevanematega, tõlgib eesti ja vene keelest

Kasvataja Alla Gluhhova - kuulab lapsi, aitab lastel õppida ja annab nõu, korraldab lastekeskuse üritusi ja koostab dokumente, suhtleb lapsevanematega 

Õpetaja abi Svetlana Tšertova - aitab sotsiaalpedagoogi ja kasvatajat, valmistab süüa, koristab ruume

Asendusteenistuja Henri Karro - töötab lastekeskuses ühe aasta, aitab kõiki töötajaid

Vabatahtlikud - aitavad läbi viia üritusi, õpivad koos lastega, viivad läbi huviringe jm.